Kurser Utrustning Tävlingar Riposten
FFF
FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE
    Kontakt Start
UTRUSTNING
Fäktkläder och fäktmask är till för att skydda fäktaren mot skador. För de olika åldersgrupperna finns speciella säkerhetsregler framtagna av Svenska Fäktförbundet. Reglerna beskriver vilken utrustning de olika ålderskategorierna ska ha och vilken säkerhetsnivå som gäller.
Det mått som används är Newton, dvs. en måttenhet som beskriver hur pass motståndskraftig utrustningen är mot yttre våld. Tumregeln är, att i mycket tidiga åldrar duger utrustning märkt med 800N, men redan vid ca.13 års ålder börjar kraven på säkerhetsutrustning skärpas. Läs mer om detta nedan under Utrustningsbestämmelser.
Utöver dessa regler bedömer också det internationella förbundet F.I.E utrustningens kvalitet. Uppfyller utrustningen F.I.Es kvalitetsnormer får den märkas med F.I.E. Denna märkning är ett krav på de flesta tävlingar.

Utöver ett fungerande vapen ska en fäktare ha följande utrustning. På FFF lånar vi ut utrustningen den första terminen. Därefter är det dags att köpa egen. Börja gärna med byxor då dessa inte ingår bland klubbens fäktkläder. Där efter är det lämpligt med mask och handske. Inför den första tävlingen utanför klubben ska utrustningen vara komplett inkl två vapen och två kroppsladdar.

Fäktmask Maskerna finns i olika Newtontal från 800N till 1600N. För senior-, veteran-, junior-, kadett- samt äldre ungdomsklass gäller FIE-märkning med 1600N. För yngre ungdomar finns inga riktlinjer om Newtontal och masken behöver inte vara FIE-märkt. Detta gäller vid tävlingar. Vid träning ställs inga krav. Dock bör man vara medveten om riskerna.

Plastrong Samtliga åldersgrupper ska bära plastrong i samband med tävling. Dessa regler bör även tillämpas vid all träning varför FFF starkt rekommenderar inköp även av plastrong då fäktjacka införskaffas.
För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N. För ungdomar gäller att antingen plastrongen eller jackan är FIE-märkt med 800N. Detta gäller vid tävlingar.

Fäktjacka Även kallad väst. För de som bara tränar behövs bara en tunnare jacka på 350N. För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N. För ungdomar gäller att antingen plastrongen eller jackan är FIE-märkt med 800N. Detta gäller vid tävlingar.

Fäktbyxor Vid träning i fäktsalen kan det duga med en vanlig träningsoverallsbyxa men vår rekommendation är riktiga fäktbyxor. För senior-, veteran-, junior- och kadettklass gäller FIE-märkning med 800N. För ungdomar gäller också 800N men byxorna behöver inte vara FIE-märkt. Detta gäller vid tävlingar.

Bröstskydd Det är viktigt även för yngre flickor att skydda
sig då det ibland händer att hårda stötar delas ut. Inga
krav på Newton eller FIE-märkning.

Övrig utrustning En egen handske tillhör också det
du behöver som fäktare samt en kroppssladd och strumpor.
Strumporna ska gå upp till knäna och vara innanför fäkt-
byxorna. Inga krav på Newton eller FIE-märkning.


Utrustningsbestämmelser
Säkerhetsbestämmelserna är obligatoriska på alla tävlingar som arrangeras i Sverige om inte andra bestämmelser är bindande (Nordiska, FIE mm) samt rekommenderas att tillämpas på träning. Säkerhetsbestämmelserna gäller den klass man deltar i.

1 SENIOR-, VETERAN-, JUNIOR- OCH KADETTKLASS
Fäktjacka 800N FIE-märkt.
Fäktbyxor 800N FIE-märkta.
Plastrong 800N FIE-märkt.
Mask 1600N FIE-märkt.
Böstskydd är obligatoriskt för damer.
Suspensoar för män (ej obligatoriskt*).

2 ÄLDRE UNGDOMSKLASS
Fäktjacka med FIE-märkning i kombination med
plastrong 800N utan krav på FIE-märkning.
Alternativt:
Fäktjacka utan krav på FIE-märkning i
kombination med FIE-märkt plastrong 800N.
Fäktbyxor bör vara 800N (ej obligatoriskt*) utan krav på FIE-märkning.
Mask 1600N. FIE-märkt.
Böstskydd är obligatoriskt för damer.
Suspensoar för män (ej obligatoriskt*).

3 YNGRE UNGDOMSKLASS
Fäktjacka med FIE-märkning i kombination med
plastrong 800N utan krav på FIE-märkning.
Alternativt:
Fäktjacka utan krav på FIE-märkning i
kombination med FIE-märkt plastrong 800N.
Fäktbyxor bör vara 800N (ej obligatoriskt*) utan krav på FIE-märkning.
Mask utan krav på FIE-märktning.
Suspensoar för män (ej obligatoriskt*).

ÅLDERSKLASSER OCH KLINGLÄNGD
Yngre Ungdom (YU) 11 - 12 år klinglängd -2
Äldre Ungdom (ÄU) 13 - 14 år klinglängd -5
Yngre Junior YJ 15 - 16 år klinglängd -5
Juniorer (JUN) 17 - 19 år klinglängd -5
Seniorer 20 - år klinglängd -5

*detta är en rekommendation som inte anges
i Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser

Placering fäktmärken
Vi har fått ett flertal frågor om hur fäktmärkena ska placeras på jackan. Så ska det se ut. Fäktmärkena placeras på fäktjackan på den icke vapenförande armen, dvs vänster om man är högerhänt. Klubbmärket säljs på klubben.

Lite nytt utseende på vår hemsida  Nu har vi röjt bland alla gamla filer och skräp som har funnits på serven. Vi passade också på att sortera om lite bland sidorna. Vår förhoppning är att sidan nu ska vara lite mer överskådlig.  
Att beställa utrustning

Fäktutrustning säljs inte i våra svenska sportaffärer. I Europa är fäktning en större idrott och det finns flera återförsäljare du kan nå över Internet. Nedan är två exempel till Touché i Kalmar och Allstar i Tyskland.

Klubben har ett litet sortiment till försäljning såsom handskar, kroppsladdar och reservdelar till vapnet. Klubben anordnar också utrustningsdagar där du kan köpa och sälja begagnat samt få råd och tips om hur du väljer rätt utrustning. Ofta samarbetar vi med Touché under dessa dagar så att du även kan prova ny utrustning.

TIPS: Innan du beställer, prova ut rätt storlek bland klubbens låneutrusning eller prova någon annans utrustning som du tycker verka rätt. Du som är mellan ca 9-15 år växer snabbt så tänk på att hellre välja en storlek större så du kan ha utrustningen under en längre tid.

pdf Utrustning Länk Touché

Länk Allstar

Start
FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE
LÄNKAR
Trophée
des Pères

Challenge
Eugène Fillol

Event
Fäktning
Svenska
Förbundet