Kurser Utrustning Tävlingar Riposten
FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE
  Kontakt Start
FÖRSÄKRINGAR
SvFF:s Idrottsförsäkring (inkluderar FFF) är tecknad via Folksam och omfattar alla medlemmar i FFF. Även deltagare i "prova-på-fäktning" omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av FFF. Försäkringen är dock inte heltäckande.
Invaliditets- och dödsfallsersättningen är låg och den ger bara s.k. "akutersättning", motsvarande högst 6% av ett basbelopp. Denna ersättning räcker oftast inte långt, inte minst om skadan inträffar utomlands där du inte omfattas av offentlig vård.
Svenska Fäktförbundet och FFF rekommenderar starkt alla sina medlemmar som inte redan har en privat olycksfallsförsäkring och hemförsäkring att genast skaffa sig detta skydd. Framförallt för att förbundets försäkringar inte täcker hela din fritid men också för att utöka ditt försäkringsskydd när du tränar och tävlar i Sverige och i utlandet.
Kontrollera att din privata olycksfallsförsäkring gäller även i utlandet, att den ger rätt till rehabilitering och att invaliditetsersättningen är tillräckligt hög. Det har också visat sig att vissa försäkringsbolag (t.ex. Trygg-Hansa) kan exkludera olycksfall som inträffar under träning eller tävling då den försäkrade representerar en idrottsförening. Välj som fäktare ett bolag som inte har detta undantag.
Läs mer om vad försäkringen täcker på
Svenska Fäktförbundets hemsida HÄR
och beloppen som gäller på Försäkringsinformation från Folksam pdf HÄR
Avgifter

Försäkringar

Start
FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE
LÄNKAR
Trophée
des Pères

Challenge
Eugène Fillol

Event
Fäktning
Svenska
Förbundet