Kurser Utrustning Tävlingar Riposten
FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE
 

 

Start
AVGIFTER
MEDLEMSAVGIFTER nybörjare
Nybörjare ungdomar (t.o.m. 14 år) 2260:-/termin
Nybörjare juniorer (fr.o.m. 15 år) 2510:-/termin
Nybörjare studenter 2510:-/termin
Nybörjare seniorer (fr.o.m. 20 år) 2810:-/termin
I kursavgiften ingår vapen samt tillbehör till ett värde av 960:-, vilket gör att kursavgiften för termin 2 är lägre med motsvarande summa. Avgiften betalas före kursstart på bankgironummer: 5291-3951. Märk inbetalningen med elevens namn, vilken termin inbetalningen avser samt vilken kursdag, t ex HT2016 torsdagar.
MEDLEMSAVGIFTER (gäller ej nybörjare)

Seniorer och veteraner (fr.o.m. 20 år) 3700:-/år (1850:-/termin)
Studenter 3100:-/år (1550:-/termin)
Junior/Kadetter (fr.o.m. 15 år) 3100:-/år (1550:-/termin)
Ungdomar (t.o.m. 14 år) 2600:-/år (1300:-/termin)
Passiv/stödjande 350:-/år
Skåp 400:-/år (200:-/termin)
Avgiften betalas före terminstart på bankgironummer: 5291-3951. Märk inbetalningen med fäktarens namn, vilken termin inbetalningen avser samt vilken kursdag, t ex HT2016 torsdagar.

Avgifter Försäkringar Start
FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE
LÄNKAR
Trophée
des Pères

Challenge
Eugène Fillol

Event
Fäktning
Svenska
Förbundet